ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

BNRG2WF9I1Πώς μπορεί ένα υψηλής ποιότητας κόμποστ να ωφελήσει τις καλλιέργειες δημητριακών;

1) Βοηθά στη διατήρηση και την ενίσχυση της οργανικής ύλης στο έδαφος.

2) Βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης νερού στο έδαφος.

3) Τροφοδοτεί τη καλλιέργεια με διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία.

4) Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση και ανάπτυξη της καλλιέργειας και μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Τι χαρακτηρίζει ένα κόμποστ ποιοτικό;

Κόμποστ είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο προκύπτει από την ελεγχόμενη βιολογική αποσύνθεση των βιοαποδομήσιμων υλικών, όπως απορρίμματα κήπων και τροφίμων. Το κόμποστ βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους, παρέχει ζωτικής σημασίας, θρεπτικές ουσίες βραδείας αποδέσμευσης για τις καλλιέργειες και μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη αυξανόμενη απόδοση της καλλιέργειας. Είναι σημαντικό, χρησιμοποιώντας κόμποστ που παράγεται από ανακυκλώσιμους πόρους μπορεί να αυξήσει την οργανική ύλη του εδάφους και την ικανότητα συγκράτησης νερού στο έδαφος.

rollΟργανική ύλη εδάφους

Η σημασία της οργανικής ύλης του εδάφους.

Η οργανική ύλη αποτελεί βασικό δείκτη της ποιότητας εδάφους. Βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης νερού από αμμώδη εδάφη και βοηθά στην αποστράγγιση και λειτουργικότητα σε βαριά εδάφη. Ο κίνδυνος καθίζησης εδάφους και διάβρωσης εδάφους από το νερό μειώνεται σε υψηλότερες περιεκτικότητες του εδάφους σε οργανική ύλη. Η διατήρηση οργανικής ύλης στο έδαφος βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους από μικροοργανισμούς και μύκητες έως τους γαιοσκώληκες αυξάνεται γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους.

Προσθήκη 3 τόνων / δεκάριο  κόμποστ  προσφέρει περίπου 600-700 κιλά οργανικής ύλης στο έδαφος. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό της οργανικής ύλης είναι σε διασπωμένη (σταθεροποιημένη) μορφή, έχουμε μια μεγαλύτερης διάρκειας ευεργετική επίδραση στο έδαφος από ό, τι άλλα οργανικά υλικά, όπως κοπριές από αγρόκτημα. Η τακτική χρήση κόμποστ θα συμβάλει στη διατήρηση και την ενίσχυση του εδάφους σε οργανική ύλη και θα έχει ιδιαίτερη αξία για τις καλλιέργειες δημητριακών που καλλιεργούνται σε ελαφρά και ξηρά εδάφη.

Παροχή θρεπτικών συστατικών από κομποστοποίησης

Το κόμποστ παρέχει θρεπτικά συστατικά στις καλλιέργειες που μπορούν να βοηθήσουν να οικοδομηθεί φυσική γονιμότητα του εδάφους και να παρέχει εξοικονόμηση στη χρήση ανόργανων χημικών λιπασμάτων. Με βάση την ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων κόμποστ η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. Τα δεδομένα βασίζονται σε δύο κατηγορίες υλικών κομποστοποίησης τα πράσινα απορρίμματα και  στα απορρίμματα τροφίμων. Το περιεχόμενο των θρεπτικών συστατικών  ποικίλει ανάλογα με την πρώτη ύλη και τη διαδικασίας κομποστοποίησης.

Συνολική περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά (νωπού βάρους)

pinakas
Διαχείριση των θρεπτικών συστατικών κομποστοποίησης και αντικατάσταση λιπασμάτων

Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι πράσινα απορρίμματα κομποστοποίησης μόνο πολύ μικρές ποσότητες διαθέσιμου Αζώτου προσφέρουν στις καλλιέργειες. Για τα απορρίμματα από τρόφιμα γύρω στο 5% του συνόλου του Αζώτου (Ν)  που εφαρμόζεται είναι για την επόμενη καλλιέργεια (ανεξαρτήτως της εφαρμογής). Μετά από επανειλημμένη χρήση κόμποστ, μακροπρόθεσμα η παροχή Αζώτου (Ν)  στο έδαφος θα αυξηθεί. Περίπου το 50% του φωσφόρου στο κόμποστ θα είναι διαθέσιμο στην επόμενη σοδειά που θα καλλιεργηθεί, με το υπόλοιπο να αποδεσμεύεται αργά κατά διάρκεια της καλλιέργειας που εφαρμόστηκε. Επίσης το 80% του Καλίου  είναι σε διαλυτή μορφή και είναι άμεσα διαθέσιμο για απορρόφηση από τις  καλλιέργειες. Η περιεκτικότητα κόμποστ σε θείο (S) και μαγνήσιο (Mg) θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση των αποθεμάτων στο έδαφος. Το κόμποστ έχει επίσης μικρής περιεκτικότητας  ασβέστη που μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση των επιπτώσεων της όξυνσης ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων.

Πειραματική τοποθέτηση κόμποστ στα σιτηρά

pinakas2

Η απόδειξη: δοκιμές κόμποστ στα σιτηρά

Μακροπρόθεσμες δοκιμές απέδειξαν υψηλότερα επίπεδα οργανικής ύλης σε αγροτεμάχια με λίπανση κόμποστ (13-17% υψηλότερη μετά από τον έλεγχο).  Έλεγχοι στο έδαφος έδειξαν μείωση της τάξης 8% για κόμποστ για τις επόμενες χρονιές. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι, σε μακροπρόθεσμη βάση η χρήση του κόμποστ θα μπορούσε μειώνεται ανά χρόνο.

23YOM1TRGRΜακροχρόνιες μελέτες στα σιτηρά έδειξαν σημαντικές αυξήσεις στην απόδοση από τη χρήση του κόμποστ καθώς και αυξημένη ποσότητα  οργανικού άνθρακα στο έδαφος, τη βελτίωση της δομής του εδάφους, εύκολη προσαρμογή νέων φυτών και μεγάλη συγκράτηση νερού στο έδαφος.

Η δοκιμή 3 χρόνων στη Ιρλανδία απέδειξε ότι η χρήση κόμποστ 2t / δεκάριο , συν ένα μειωμένο ποσοστό ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων (10kg / δεκάριο), οι αποδόσεις του σιταριού ήταν συγκρίσιμες με το πρότυπο με πρόγραμμα από ανόργανα λιπάσματα, αλλά με σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος ανόργανων λιπασμάτων. Αυτή η μελέτη έδειξε επίσης  μειωμένα επίπεδα σε όλες τις ασθένειες όπου εφαρμόστηκε κόμποστ, πιθανώς λόγω ισχυρότερης ρίζας του φυτού στο βελτιωμένο έδαφος από κόμποστ.