ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

7337457716_f4a2d8caa7_bΟι μεγάλες αποδώσεις στη παραγωγή αυξάνουν την πίεση για μεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Είναι γνωστό ότι το φυτό απορροφά τα θρεπτικά συστατικά από το εδαφικό περιβάλλον μέσω των ριζών δια της επαφής (καθώς  μεγαλώνουν οι ρίζες)  δια του εδαφικού διαλύματος (όπως το νερό κινείται μέσω των πόρων του εδάφους) και διάχυσης (όπως θρεπτικά στοιχεία κινούνται στο εδαφικό διάλυμα από μια ζώνη υψηλότερης συγκέντρωσης σε μία χαμηλότερης συγκέντρωσης). Εδάφη με υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας είναι σε καλύτερη θέση να παρέχουν θρεπτικά συστατικά στα φυτά σε περιόδους περιβαλλοντικού στρες, επίσης και κατά τη διάρκεια απαίτησης μέγιστης πρόσληψης κατά την ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Η προσθήκη λιπασμάτων ή κοπριάς για να αντικαταστήσει τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά που αφαιρούνται από το εδάφους από σοδειές που έχουν συγκομισθεί, τη διάβρωση, την έκπλυση, και άλλες απώλειες είναι απαραίτητη.  Η παραμέληση όμως της αντικατάστασης θρεπτικών στοιχείων οδηγεί στις παρακάτω απώλειες:

1) της γονιμότητας του εδάφους

2) την παραγωγικότητα των καλλιεργειών

3) την ανθεκτικότητα της καλλιέργειας

4)δείκτες υγείας του εδάφους  που απειλούν την αειφορία.

fertile-soil_0Η ανάλυση εδάφους είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του επιπέδου γονιμότητας του εδάφους, καθώς και στην παρακολούθηση των αλλαγών σε βάθος χρόνου και αποτελεί ουσιαστικής σημασίας πρακτική της αειφορίας. Ωστόσο, η ανάλυση του εδάφους δεν είναι ένα τέλειο εργαλείο και ακόμα έμπειροι  γεωπόνοι ξέρουν ότι πρέπει επίσης να γίνουν αναλύσεις συμπληρωματικά φυτικών ιστών, καθώς και εκτιμήσεις των θρεπτικών στοιχείων που θα απομακρυνθούν λόγο συγκομιδής των καλλιεργειών, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τη βέλτιστη θρέψη των φυτών .

Πολλοί αγρότες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δύσκολες οικονομικές αποφάσεις, λόγω των ανεπιθύμητων τιμών φυτικών προϊόντων. Καθώς αναπτύσσονται σχέδια διαχείρισης για την καλλιεργητική περίοδο 2016, μπορεί να είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία:

  • Τα εδάφη περιέχουν σημαντικές ποσότητες του συνόλου των θρεπτικών συστατικών, αλλά τα ποσά αυτά δεν `αντανακλούν τα επίπεδα των διαθέσιμων φυτικών θρεπτικών συστατικών.
  • Η απελευθέρωση διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών από άργιλο και οργανική ύλη του εδάφους μπορεί συχνά να είναι πιο αργή από ζήτηση του φυτού ειδικά κατά την ταχεία ανάπτυξη .
  • Η χλωρή λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σύλληψη εναπομεινάντων νιτρικών από το έδαφος , αλλά δεν παράγουν δια μαγείας νέα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος,
  • και δεν μπορεί να παράγουν θρεπτικά συστατικά με ρυθμούς που αντιστοιχούν στη ζήτηση των καλλιεργειών.
  • Τα θρεπτικά συστατικά κοπριάς συχνά δεν αποτελούν μια ισορροπημένη παροχή θρεπτικών συστατικών για τις καλλιέργειες. Η κοπριά συνήθως παρέχει λιγότερο από το 10% των αναγκών καλλιεργειών σε άζωτο, λιγότερο από το 35% του φωσφόρου και λιγότερο από το 25% του καλίου που χρειάζονται οι καλλιέργειες (η απελευθέρωση θρεπτικών ουσιών στο φυτό σε διαθέσιμες ανόργανες μορφές δεν μπορεί να είναι προβλέψιμες).

SoilInHandsGeneric_largeΗ επιφανειακή δειγματοληψία εδάφους, ειδικά σε μη άροση ή σε μερικός αρόσιμη περιοχή, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα για τη γονιμότητα στη περιοχή της ριζόσφαιρας (δηλαδή, μια υπέρ-εκτίμηση των αποτελεσμάτων ανάλυσης  εδάφους στο ριζικό σύστημα).  Η μη αντικατάσταση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους επηρεάζει τη γονιμότητα του και αυτό έχει αντίκτυπο στην ανάλυση του εδάφους.  Τα δείγματα εδάφους είναι αντιπροσωπευτικά νοουμένου ότι έχουν σταθερή ποιότητα δειγματοληψίας (π.χ. σωστό βάθος) και συλλέγονται από την ίδια θέση στη περιοχή κάθε χρόνο και να γίνονται συγκρίσεις και αξιολογήσεις της γονιμότητα του εδάφους.

“Θαυματουργά” προϊόντα που προσφέρουν με λίγη ποσότητα αρκετές διαθέσιμες θρεπτικές ουσίες δεν μπορούν, και δεν, αντικαθιστούν τα τυπικά επίπεδα θρεπτικών συστατικών που αφαιρούνται από το έδαφος  κατά τη συγκομιδή. Αν ένα προϊόν φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε μάλλον είναι ακριβώς αυτό. Πάντα να βασίζεστε στην παροχή συμβουλών από έναν έμπειρο γεωπόνο ή σύμβουλο καλλιεργειών για τα νέα προϊόντα και τεχνολογίες o οποίος να εξετάσει τη δική σας καλλιέργεια.

2-4-Fertile-SoilΌλοι προσβλέπουν σε ένα καλύτερο και πιο παραγωγικό μέλλον, και θαυμάζουμε τους  αισιόδοξους και ονειροπόλους που έχουν ένα σαφές όραμα. Αλλά όπως στη πραγματικότητα τα όνειρα πολλές φορές δεν επαληθεύονται. Η εφαρμογή σχεδίου δράσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων και των ονείρων σας. Οι αποφάσεις σας για την παροχή και διαχείριση θρεπτικών συστατικών να στηρίζονται σε στέρεες συμβουλές και έρευνες  με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Αποφύγετε να σας ξεγελάσουν από την φαντασίωση της επαρκούς γονιμότητας του εδάφους, που μπορεί να περιορίσουν την παραγωγικότητά σας και την οικονομική σας βιωσιμότητα.