ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Σε όλα τα καλλιεργούμενα εδάφη το άζωτο είναι πάντα ελλειμματικό. Ο κύριος λόγος οφείλεται στην συγκομιδή η οποία απομακρύνει μεγάλο μέρος του αζώτου από το έδαφος. Ο παραγωγός θα πρέπει να επέμβει ώστε αυτή η ανισότητα να αποκατασταθεί. Ο τρόπος αποκατάστασης είναι η προσθήκη θρεπτικών ουσιών στο έδαφος. Η προσθήκη αυτή μπορεί να γίνει με χημική μέθοδο βλέπε χημικά λιπάσματα ή οργανική μέθοδο οργανικά λιπάσματα.

Τα χημικά λιπάσματα είναι ανόργανες ουσίες έτοιμες να απορροφηθούν από τα φυτά. Τα φυτά παίρνουν μεγάλες ποσότητες με εμφανή και γρήγορα αποτελέσματα στα φυτά. Μεγάλο μέρος αυτών των ανόργανων ουσιών καταλήγουν στα υπόγεια νερά λόγο μη απορρόφησης τους από τα φυτά. Οι ουσίες αυτές προκαλούν μόλυνση στα υπόγεια νερά.

Τα οργανικά λιπάσματα είναι οργανικές ουσίες που σκοπό έχουν να εμπλουτίσουν το έδαφος και όχι την άμεση θρέψη των φυτών. Η οργανικές ουσίες θα διασπαστούν από τους μικροοργανισμούς του εδάφους σε ανόργανες και το φυτό θα τις απορροφήσει. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα και εμφανές αλλά με την πάροδο του χρόνου όπου βελτιώνεται η σύσταση του εδάφους και ο εμπλουτισμός του με χούμο.

Στο χέρι μας είναι να αποφασίσουμε αν προτιμούμε την προσωρινή επιτυχία-Χημικά Λιπάσματα ή τη μακροχρόνια αλλά αειφόρου ανάπτυξη-Οργανικά Λιπάσματα. Η ανθρώπινη επέμβαση με βιολογικά λιπάσματα πρέπει να γίνετε μόνον εφόσον υπάρχει έλλειψη κάποιου στοιχείου, και η ποσότητα που προστίθεται να είναι μόνο για κάλυψη του ελλείματος.

Πιο κάτω βλέπουμε την προσθήκη κομπόστας γαιωσκώληκα με ανάμιξη ζεόλιθου. Η κομπόστα αναμείχθηκε με ενεργούς μικροοργανισμούς.