ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Τα φυτά λαμβάνουν θρεπτικά συστατικά κυρίως από το έδαφος. Η απορρόφηση όμως των στοιχείων αυτών εξαρτάτε από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στο έδαφος και τη δυνατότητα τους να απορροφηθούν από τα φυτά. Η ανάλυση εδάφους μπορεί να μας διαπιστώσει  σε πια κατάσταση είναι το έδαφος μας  ώστε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της γονιμότητας του.

7-hap-thu-nhieu-chuyen-hoa-nhanh-29-8-2013Τα φυτά προσλαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται από το εδαφικό διάλυμα. Το εδαφικό διάλυμα είναι το νερό που βρίσκεται στους πόρους του εδάφους και περιέχει διάφορα θρεπτικά στοιχεία (είναι το νερό που ποτίζουμε ή βροχή). Το εδαφικό διάλυμα εμπλουτίζεται με διάφορους τρόπους όπως την αποσάθρωση διάφορων ορυκτών, η αποσύνθεση οργανικού υλικού (κόμποστ)  με διάφορα λιπάσματα και με διαποτισμό από άλλες περιοχές του εδάφους.

Η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται στο εδαφικό διάλυμα ελαττώνει την συγκέντρωσή τους στον χώρο που περιβάλλει τις ρίζες. Επομένως, για να υπάρχει ικανοποιητική τροφοδότηση των φυτών με ανόργανα θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει αφενός να φθάνουν συνεχώς νέες ποσότητες αυτών στην επιφάνεια των ριζών και αφετέρου να δημιουργούνται συνεχώς νέες ρίζες που θα εκμεταλλεύονται νέες ζώνες του εδάφους. Η μέγιστη απόσταση από την οποία μπορεί ένα ριζικό τριχίδιο να αντλεί θρεπτικά στοιχεία εξαρτάται κυρίως από την συγκέντρωση του θρεπτικού στοιχείου στο έδαφος και από τους 251 παράγοντες που την επηρεάζουν.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα πρόσληψης στοιχείων στα φυτά  

nutrient-availability-chartΈνας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος είναι  το ρΗ του εδάφους. Το ρΗ του εδάφους επηρεάζει άμεσα στην αφομοιωσιμότητα  των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό.

Η συγκέντρωση οξυγόνου στο έδαφος. Η διαπνοή στις ρίζες είναι η ενέργεια που απαιτείται για πρόσληψη στοιχείων από το φυτό. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε καλό αερισμό στις ρίζες γιατί ο φτωχός αερισμός εμποδίζει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων.

Η θερμοκρασία του εδάφους. Το φυτό σε ένα ψυχρό έδαφος απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση ενός στοιχείου παρά σε ένα θερμό έδαφος. Η αφομοιωσιμότητα του Φωσφόρου (Ρ) είναι πολύ χαμηλή τον χειμώνα και αυτό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

Η ανταγωνιστική επίδραση ενός στοιχείου.  Η υψηλή συγκέντρωση ενός στοιχείου στο εδαφικό διάλυμα που μπορεί να προέλθει από υπερβολική λίπανση με επακόλουθο να επηρεάσει την πρόσληψη άλλου θρεπτικού στοιχείου. Παράδειγμα η προσθήκη Καλίου (K) μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη Μαγνησίου(Mg). Η ανταγωνιστική επίδραση του Καλίου (K) στο Μαγνήσιο (Mg)  έχει αποτέλεσμα την έλλειψη Μαγνησίου (Mg) και πτώση στην ανάπτυξη του φυτού.

soil-seedling-roots-98274521-Thinkstock

Τοξικές ουσίες. Κάθε ουσία που παρεμβαίνει στις διεργασίες του μεταβολισμού του φυτού μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη κάποιου στοιχείου. Τοξικές ουσίες όπως ψηλές συγκεντρώσεις  του( Mn) Μαγγανίου και  (Al) Αλουμινίου σε όξινα εδάφη καθώς και οι υψηλές συγκεντρώσεις (Β) Βορείου επηρεάζουν άμεσα την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων.