ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το έδαφος μας σήμερα γνωρίζουμε κατοικείται από διάφορους  μικροοργανισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να θρέψουν τα φυτά μας και να καλύψουν όλες τους τις ανάγκες καθώς επίσης να τα προστατεύσουν  από διάφορες αρρώστιες. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό θα πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πρωταρχικός μας στόχος…

Read More
ΤΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΤΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Ο ρόλος του αζώτου στα φυτά είναι πολύ καθοριστικός λόγο της παρουσίας του στα δύο πιο σπουδαία συστατικά των φυτών, δηλαδή στις πρωτεΐνες και στα νουκλεϊκά οξέα.  Η περιεκτικότητα των φυτικών ιστών κυμαίνεται συνήθως  0.25 – 7.7 % επί ξηρής βάσης με μέση τιμή 2.5 – 3.5 %.Το άζωτο μειώνετε με την ηλικία του φυτού…

Read More
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Το ασβέστιο είναι ευρέως αναγνωρισμένο για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει  στα φυτά για την αύξηση πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και στην οικοδόμηση ισχυρών κυτταρικών τοιχωμάτων για ανθεκτικά φυτά. Η διατήρηση υψηλών επιπέδων διαθέσιμου ασβεστίου στο έδαφος  είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων πρόσληψης ασβεστίου. Η πρόσληψη ασβεστίου από το φυτό είναι παθητική και…

Read More