ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Η κατασκευή χώρου φιλοξενίας ωφέλιμων εντόμων είναι μια ιδέα που μεγιστοποιεί την παρουσία τους, κατά τη χειμερινή επιβίωση, τα οποία είναι χρήσιμα στα οικοσυστήματα, για την διατήρηση της ισορροπίας στο οικοσύστημα και για τη βιοποικιλότητα. Τα ωφέλιμα έντομα καταπολεμούν τα παράσιτα στον κήπο μας. Για να έχουμε ωφέλιμα έντομα πρέπει να έχουμε και παράσιτα. Χωρίς…

Read More