ΝΟΣΕΜΙΑΣΗ

ΝΟΣΕΜΙΑΣΗ

Χριστίνα Χριστοδούλου -Γεωπόνος Ακόμα μια ασθένεια που ταλαιπωρεί τις μέλισσες είναι η Νοσεμίαση. Αιτία είναι τα μικροσπορίδα Nosema apis και Nosema ceranae. Αρχικά εντοπίστηκε το Nosema apis. Το Nosema ceranae εντοπίστηκε στην Ασιατική μέλισσα Apis ceranae το 1996 γι αυτό πήρε και την αντίστοιχη ονομασία. Στην συνέχεια μεταδόθηκε και στην Ευρωπαϊκή μέλισσα Apis mellifera. Οι…

Read More
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ

(Εντοπισμός της ασθένειας, Μέτρα Προφύλαξης και Αντιμετώπιση) Χριστίνα Χριστοδούλου Γεωπόνος Κέντρου Μελισσοκομίας Η Αμερικάνικη Σηψηγονία (Americanfoulbrood) οφείλεται στο βακτήριοPaenibacilluslarvae. Είναι ασθένεια του γόνου. Δηλ. επηρεάζει μόνο τα ανήλικα στάδια στα οποία φαίνονται και τα συμπτώματα της ασθένειας. Δεν επηρεάζει τις ενήλικες μέλισσες, ο οποίες όμως είναι φορείς του βακτηρίου και μεταδίδουν τα σπόρια. Η μόλυνση…

Read More